ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (เอชซีทีซี) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก(TBCAF) และสถาบันยูโรเปียนเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาการ (IECD) ได้ร่วมมือกันเพื่อเปิดศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร (Hospitality and Catering Training Centre – HCTC) เพื่ออบรมวิชาชีพเกี่ยวกับการบริการให้กับเด็กด้อยโอกาสในเขตชายแดนไทย-พม่า
ในปี 2551, TBCAF และ IECD ได้ร่วมกันลงทุนในการก่อสร้าง อาคารเพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภครวมมูลค่ามากหลายล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วย หอพักนักเรียน 2 หลัง โรงอาหาร โรงแรม และร้านอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนอย่างเป็นมืออาชีพ ต่อมาจึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (หลักสูตรทวิภาคี) เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งนี้ทางศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคารยังได้มีร้านอาหารและโรงแรม The Passport ( พาสปอร์ต)  โดยตั้งอยู่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ห่างจากเทสโก้ โลตัสใหม่ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใกล้โรงแรมพีเอส PS และโรงแรมอิมบูติค  โดยทางสถาบันของเราได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับงานสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม เช่น บริการในร้านอาหาร 
งานครัว การต้อนรับลูกค้า งานแม่บ้าน รวมไปถึงการเน้นในวิชาทักษะชีวิตและภาษาอังกฤษด้วยเช่นกันการรับสมัครนักเรียน
รับนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม และเปิดเรียนในเดือนพฤษภาคมทุกปี โดยรับนักเรียนปีละ 30 คน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ปีที่ 1
5 เดือน  เรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการโรงแรม
2 เดือน การฝึกงานเพื่อการค้นหา (discovery internship)
5 เดือน พัฒนาทักษะเพิ่มเติม

ปีที่ 2
8 เดือน เพิ่มความรู้พื้นฐานด้านการโรงแรม
4 เดือน การฝึกงานแบบบูรณาการณ์

ทักษะ
สถาบันถ่ายทอดทฤษฎีและให้การฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่สอดคล้องกันอย่างลงตัว
ทางสถาบันร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับจากระบบการศึกษาของประเทศไทย

1.ทักษะชีวิต  2.ภาษาอังกฤษ  3.การบริการในห้องอาหาร  4.งานครัว  5.งานแม่บ้าน  6.งานต้อนรับส่วนหน้า

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

โรงแรมและภัตตาคารพาสปอร์ต (The Passport Hotel & Restaurant) จะทำให้นักศึกษาได้สัมผัสการปฏิบัติงานในทุกๆด้านของอุตสาหกรรมโรงแรม
รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เพื่อการศึกษาของนักศึกษาและการพัฒนาสถาบัน

ภัตตาคาร
บริการอาหารทั้งแบบเซทเมนูและบุฟเฟ่ต์  บรรยากาศร่มรื่น และเครื่องดื่มราคากันเอง บริการโดยนักเรียนของHCTC

โรงแรม
ห้องขนาดใหญ่ 4 ห้องสำหรับลูกค้า ในบรรยากาศที่เงียบสงบซึ่งนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาด จัดเตรียมของต่างๆ รวมไปถึงต้อนรับลูกค้า

งานอีเวนท์/การประชุม
ห้องประชุมสามารถจุได้ 35 ที่นั่ง สามารถจองอาหารและเบรคได้ และเปิดรับจองงานแต่งงาน/งานวันเกิด

ติดต่อจองโรงแรมหรือจองโต๊ะอาหารได้ที่  คุณเกษมศรี 0904592042 , คุณสุภาวรรณ 0801182651
หรือทาง Facebook : https://www.facebook.com/hctcmaesot/