Recruiting students / การรับสมัครนักเรียน

ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561


ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร แม่สอด (HCTC) กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจฝึกอบรมด้านการโรงแรมและภัตตาคาร โดยใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รายวิชาที่เปิดสอน (ต้องเรียนทุกวิชา)

วิชาเรียนหลัก 6 วิชา

– งานแม่บ้าน

– งานครัว

– งานเสิร์ฟ/ บาร์

– งานบริการส่วนหน้า (งานต้อนรับ)

– ทักษะชีวิต

– ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรทวิภาคีร่วมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

– ปวช. สาขาการโรงแรม

– ฝึกงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ทั่วประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

– หอพักพร้อมอาหาร

– ชุดเครื่องแบบ

– อุปกรณ์การเรียน

ค่าใช้จ่ายสมทบ

3,000 บาทต่อเทอม สามารถทยอยจ่ายได้ หรือนำผลผลิตทางการเกษตรมาจ่ายแทนเงินได้

คุณสมบัติ

– ถือบัตรประจำตัวประชาชนไทย – อายุระหว่าง 16-23 ปี – จบชั้น ม.3 หรือ ม.6 – มีใจรักงานบริการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองและของผู้ปกครอง – สำเนาทะเบียนบ้าน – วุฒิบัตรการศึกษา – ประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี) – รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

วิธีการสมัคร

1) นำเอกสารที่ใช้ในการสมัคร มาสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร แม่สอด 2) รอสอบสัมภาษณ์ (ภายในวันเดียวกันกับที่มาสมัคร)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์

เวลา 8.30น. – 17.00น.

กรณีสอบผ่าน

– นักเรียนต้องมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง วันที่ 21 เมษายน2561 และเข้าอยู่หอพัก – ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 22 เมษายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055 535 642

IMG_8347

IMG_8742

IMG_8586

 

 

IMG_8456

IMG_8903

IMG_8986

IMG_8405

 IMG_8392